HOME
 
 

کاربرد سیستم پوما در ساختمان


پانل پوما را می توان جهت دیوارهای محیطی و جداکننده های داخلی ساختمانها بکار گرفت . بیشترین کاربرد این محصول در ساختمانهای مرتفع می باشد ، زیرا در طراحی و ساخت چنین ساختمانهایی کاهش منطقی وزن مصالح (بار مرده) مد نظر است که با استفاده از این محصول دستیابی به این مهم مقدور می گردد ، زیرا وزن یک متر مربع دیوار آجری 22 سانتیمتری با ملات ماسه و سیمان و اندود طرفین بیش از 450 کیلوگرم می باشد در حالیکه یک مترمربع دیوار میانی پوما اندودهای طرفین(از نوع بتن سبک) کمتر از 100 کیلوگرم وزن دارد و طبعاً ...ادامه

سوابق شرکت در نمايشگاه ها

         

 
اولين کنگره مهندسی عمران

زمان : 22-24 ارديبهشت 1383
مکان : دانشگاه صنعتی شريف

 
سومين همايش بين المللی بهينه سازی مصرف سوخت در ساختمان

زمان : 26-29 بهمن 1382
مکان : سالن اجلاس سران

 
............................................................................................................................................................

دهمين نمايشگاه بين المللی ماشين آلات، لوازم ومصالح ساختمانی

زمان : 21-26 ارديبهشت 1384
مکان : نمايشگاه بين المللی تبريز

 
سومين نمايشگاه تخصصی مصالح و تزئينات ساختمانی

زمان : ....
مکان : نمايشگاه بين المللی کرمان

 
............................................................................................................................................................
چهارمين نمايشگاه بين المللی ساختمان و تاسيسات

زمان : 8-11 آذر 1383
مکان : ...

 
اولين نمايشگاه تخصصی صنعت ساختمان قم

زمان : 4-9 خرداد 1383
مکان : قم

 
............................................................................................................................................................
پنجمين نمايشگاه بين المللی ماشين آلات و لوازم ساختمانی
اولين نمايشگاه بين المللی تجهيزات سرمايشی و گرمايشی
زمان : ...
مکان : ...
دومين کنگره ملی مهندسی عمران

زمان : 20-22 ارديبهشت 1384
مکان : دانشگاه علم و صنعت ايران

 
 

 
 About Us | Projects | Photo | Price List | Contact Us | Advise

2012..: PUMAPANEL :.. All rights reserved    Design: E.K