HOME
 
 

خصوصیات اجرایی پانل های جدید

برای اولین بار در کشور پانل های پوما با عایق سینوسی (گریدF ) توسط شرکت پولاد مشبک ایستا تولید گردید .

ضریب انتقال حرارت سطحی :

ضریب انتقال حرارت سطحی قسمتی از پوسته خارجی ساختمان برابر است با توان حرارتی منتقل شده از سطحی از آن ، با مساحت یک متر مربع در صورتی که اختلاف دمای داخل و خارج برابر با یک درجه باشد . واحد مورد استفاده برای ضریب حرارت W/m2.k ( وات بر متر مربع کلوین ) است . ادامه

 
 

 

 About Us | Projects | Photo | Price List | Contact Us | Advise

2009..: PUMAPANEL :.. All rights reserved    Design: E.K